Begrensninger på antall personer i begravelsen – Landes Begravelsesbyrå

Begrensninger på antall personer i begravelsen

Erik Lande på kirkegården 2

Følger norske myndigheter. Landes Begravelsesbyrå, her ved daglig leder Erik Lande, følger nøye med på rådene fra norske myndigheter, og vil justere fortløpende ved nye beskjeder.

Norske myndigheter har satt en grense for hvor mange som kan delta i begravelser.

Av Erlend Haddeland

Artikkelen er oppdatert 25. juni

Grensen er nå steget til 200 personer, så lenge de gjeldende smittevernsreglene er ivaretatt.

Det kan være forskjellig antall personer som kan delta i begravelser fra kirke til kirke – eventuelt i andre bygg, alt etter hvor stort bygget er.

Norske myndigheter har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset,  og oppfordret alle bransjer til å ta sin del av samfunnsansvaret.

Ingen klemming eller håndtrykk

Det blir ikke anledning til å hilse med håndtrykk eller klemming. Dette gjelder både i møte med pårørende og for dem som kommer til seremoni. Dette vil også prest eller seremonileder opplyse om i seremonien. 

Ingen seremonier på sykehjem

Virke Gravferd har kommet med råd om å unngå seremonier på sykehjem med hensyn til smitterisiko. Landes Begravelsesbyrå vil derfor ikke gjennomføre noen seremonier på sykehjem inntil ny beskjed blir gitt. 

Etterlatte i karantene

Hva når etterlatte er i karantene og vi må utsette seremonier? Ifølge gravplassrådgiver Åse Skrøvset bør dette være «tungtveiende grunn», opplyses det fra Virke Gravferd. 

Vurderingen kan bli hvor nært familieforhold som kan bli vurdert som grunnlag for å utsette begravelse.

Dem som ikke får plass

– Hvilke råd vil du gi til dem som ikke får delta i begravelsen?

– Begravelsen er til for de etterlatte. Derfor er det selvsagt trist at det settes begrensninger, men dette er en unntakssituasjon. De kan komme å besøke graven i ettertid, gjerne tenne lys og legge ned blomster, og gjerne ta kontakt med familien over telefon. På den måten får man tatt avskjed selv om man ikke får delta i selve begravelsen, svarer Erik Lande.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av begravelsen?

Ta gjerne kontakt med Erik Lande i Landes Begravelsesbyrå dersom du har spørsmål. Du når ham på tlf. 472 54 617 eller e-post erik@landes.no.